شهریور 21 1402دلایل-اثبات-جرم-کلاهبرداری

دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

در شهریور 21, 1402توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 485

بابک پناهی وکیل کلاهبرداری میگوید: هنگامیکه جرم کلاهبرداری در عالم واقع رخ میدهد، شاکی یا مدعی جهت تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری اقدام مینماید. خوب است بدانید بهترین عملکرد در تنظیم شکواییه، ذکر دلایل اثبات جرم کلاهبرداری میباشد. پس از اطلاع از اینکه کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد، نوبت به بررسی چگونگی اثبات جرم کلاهبرداری میرسد. وکیل کلاهبرداری در مقاله پیش رو به تشریح ابعاد مختلف نحوه اثبات این جرم میپردازد.

تعریف جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به معنای توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد. انجام عملیات متقلبانه و فریبکارانه در جهت اغفال و فریب قربانی الزامیست! خوب است ذکر گردد که میان مانور متقلبانه و بردن مال قربانی باید توالی وجود داشته و سبب و علت دیگری این زنجیره را قطع ننماید. ماده ١ قانون تشدید بیانگر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری میباشد. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: پس از اشراف بر تعریف جرم مذکور نوبت به دانستن و آگاهی از دلایل اثبات جرم کلاهبرداری میرسد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل کلاهبرداری | جرم و پرونده کلاهبرداری

نحوه اثبات جرم کلاهبرداری

نحوه اثبات جرم کلاهبرداری چگونه است؟

چگونه میتوانیم وقوع بزه کلاهبرداری در عالم واقع را نزد محکمه به اثبات برسانیم؟

وکیل کلاهبرداری وفق رویه عملی پاسخ میدهد: آنچه در محاکم و در رویه عملی حاکم بر دادگاه ها مرسوم است از این قرار است که شاکی یا وکیل وی هنگام تنظیم شکواییه، میبایست شرح دقیقی از جرم مذکور را به رشته تحریر درآورده و ادله اثبات دعوا را نیز ذکر و ضمیمه شکواییه نمایند.

نحوه اثبات جرم کلاهبرداری در محاکم بعنوان بهترین روش و صورت، ارایه مدارک محکمه پسند و قانونی که بار اثبات دعوا را داشته باشد، است. بهترین توصیه آن است که از بیان موضوعات متفرقه و نامربوط اجتناب شود. ممکن است با بیان موضوعی که به اصل دعوا کمکی نمینماید، ذهن قاضی را از رسیدگی به اصل موضوع دعوا غافل نمایید.

اثبات کلاهبردای رایانه ای

بعنوان مثال در کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری اینترنتی از این قرار است که ضمن شرح و توضیح اینکه با متهم از چه طریقی آشنا شده اید و به چه علتی پول خویش را در اختیار وی قرار داده اید، عنوان مینمایید که از طریق یکی از دوستانم با وی آشنا و خود را نماینده قانونی در اخذ ویزا معرفی کرد و مدتی از طریق واتساپ با یکدیگر در ارتباط بودیم و در نهایت به علت دسترسی ایشان به حساب بنده، حسابم را خالی و ارتباطش را با من قطع نموده است. در این فرض میبایست مشخصات دقیق حساب خود، تاریخ و مدت ارتباط با متهم، تصویر چت ها و وعده های ایشان، اختیاراتی که مدعی داشتن آنها بوده است و شهود و مطلعین خویش را تعرفه نمایید.

راه های اثبات جرم کلاهبرداری

راه های اثبات جرم کلاهبرداری چیست؟

بهترین راهی که میتوانیم بزه کلاهبرداری را به اثبات برسانیم کدام است؟

خوب است بدانید راه های اثبات جرم کلاهبرداری علاوه بر آن مواردی که در قانون ذکر گردیده و از ان تحت عنوان ادله اثبات دعوا یاد مینماییم، به دلیل اینکه دست قاضی در پرونده های کیفری باز است میتوان از هر دلیل و اماره ای برای اثبات هر ادعایی استفاده نمود. لذا بهترین راهنمایی این است که بگوییم یکی از بهترین راه های اثبات جرم کلاهبرداری ارایه هر چیزی است که بتواند به اثبات جرم و تقویت دعوا کمک نماید.

دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

وکیل دعاوی کیفری اذعان میدارد: ادله اثبات جرم در دعاوی کیفری و پرونده های کیفری همچون جرم کلاهبرداری بر مبنای قانون مجازات اسلامی از قرار ذیل است:

اقرار

شهادت شهود

علم قاضی

چنانچه اقرار متهم در پرونده کیفری بعنوان احد از دلایل اثبات جرم کلاهبرداری موجود باشد، علی الاصول نیاز به ارائه دلیل اثباتی دیگری نمیباشد. علم قاضی نیز حاصل از مستنداتی است که برای وی یقین قضایی حاصل کرده و ایشان میبایست با ذکر مستندات علم خویش در رای، اقدام به انشا رای نماید. این مورد نیز میتواند بعنوان احد از دلایل اثبات جرم کلاهبرداری به کمک شاکی بیاید. وکیل کلاهبرداری ذکر میدارد: آنچه که بسیار حائز اهمیت و کاربردی در اثبات اکثر جرایم میباشد، استناد به شهادت شهود است. لذا بهترین کار، بررسی جداگانه این دلیل اثباتی میباشد.

اثبات جرم کلاهبرداری با شاهد

شهادت شهود بعنوان احد از دلایل اثبات جرم کلاهبرداری باید زمانی مستند ادعای شاکی قرار گیرد که شهود وی، اجزای تشکیل دهنده جرم مذکور را مشاهده نموده باشند. خوب دقت نمایید که در بسیاری از دعاوی کیفری و پرونده های کیفری با موضوع اثبات جرم کلاهبرداری، سرنوشت پرونده با صدور قرار منع تعقیب مواجه میشود درحالیکه شاکی، به شهادت شهود استناد نموده و ایشان را در دادسرا نیز حاضر نموده است.

اکنون سوال این است که چرا علی رغم وجود شاهد و استناد به شهادت شهود، بازهم قرار منع تعقیب متهم صادر گردیده است؟ وکیل اثبات کلاهبرداری پاسخ میدهد: دلیل این امر آن است که شهود شاکی، قادر به ارائه شهادت قانونی و محکمه پسند نبوده و قاضی، اعتباری برای شهادت ایشان قائل نشده است. شهودی که بعنوان دلایل اثبات جرم کلاهبرداری در محکمه حاضر میشوند میبایست الزاما به ارکانی همچون انجام مانور متقلبانه توسط متهم و بردن مال قربانی از بابت همان فریب و اغفال را در شهادت خود ذکر نمایند.

نکته: شرکت در جرم کلاهبرداری به منزله محکومیت تمامی شرکا به مجازات فاعل مستقل جرم کلاهبرداری است.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرکت در جرم کلاهبرداری و مجازات آن

سایر دلایل اثبات این جرم

وکیل اثبات کلاهبرداری مختصرا بیان میدارد: در دعاوی کیفری دست قضات در استناد به دلایل و امارات و قرینه ها باز بوده و بسیاری از موارد ابرازی در محکمه را میتوانند مستند علم قضایی خویش قرار دهند. لذا مستنداتی چون صدا، فیلم، پرینت کارت به کارت یا پرداخت وجه به حساب شخص کلاهبردار، پرینت پیامک ها و تماس های مکرر و بسیاری از مواردی دیگر، میتوانند بعنوان سایر دلایل اثباتی جرم کلاهبرداری مورد استناد در دادگاه قرار بگیرند.

بهترین توصیه وکیل اثبات کلاهبرداری به شما عزیزان، ارائه کلیه مدارک و دلایل و امور رخداده میان خود و متهم به دادگاه میباشد. همچنین بهترین کار آن است که در جلسه یا جلسات مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری، پس از اینکه خوب به پرسش های وکیل متخصص پاسخ دادید، به بررسی سایر جنبه های مراودات خود با متهم نیز پرداخته و آنها را به وکیل کیفری خود ارائه دهید.

اثبات کلاهبرداری بدون مدرک

وکیل اثبات کلاهبرداری لازم دانست که در همین مقاله به این پرسش که چگونه کلاهبرداری را ثابت نمایم در حالیکه مدرکی ندارم، پاسخ دهد که: دوستان عزیز، قضات محترم رسیدگی کننده دارای علم غیب نیستند! شما لاجرم از ارائه ادله اثباتی دعوا میباشید. قوانین مدون مملکت ما در جای جای مواد قانونی خویش به ذکر دلایل اثبات دعاوی پرداخته اند. دلایل اثبات جرم کلاهبرداری نیز وفق قانون تعیین و مورد تاکید قرار گرفته اند. لذا از این بابت وکیل اثبات کلاهبرداری ضمن ابراز تاسف بیان میدارد، هیچ دعوایی نزد محکمه ثابت نمیشود مگر آنکه مستند به دلایل قانونی باشد.

نکته: بهترین عملکرد از ناحیه مالباخته آن است که به وکیل اثبات کلاهبرداری مراجعه و با اخذ مشاوره حقوقی از ایشان، به بررسی همه جوانب پرونده کیفری خویش بپردازد.

◁◁ بیشتر بدانید:  تخفیف مجازات در کلاهبرداری

وکیل برای اثبات کلاهبرداری در تبریز

بهترین پیشنهاد بابک پناهی در تبری به شما عزیزان، چه در مقام تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری و چه در مقام دفاع از اتهام کلاهبرداری، انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص کلاهبرداری است. عملکرد خوب آن است که پیش از هرگونه اقدام و تصمیمی، از کلیه نتایج احتمالی باخبر باشید. دلایل اثبات جرم کلاهبرداری دارای دامنه وسیع و مورد به مورد است که در هر قضیه و پرونده کیفری به صورت خاصی نمود خارجی پیدا میکنند، لذا در نهایت صداقت و دقت، همه جزییات را برای وکیل اثبات جرم کلاهبرداری ذکر نمایید.

نظرات
    نظر خود را بنویسید